Področja:
splošno
Jeziki:
slovenščina, albanščina, nemščina, angleščina
Spremenjen:
Število gesel:
261435

Presisov slovar je narejen iz slovarja, ki ga uporablja strojni prevajalnik Presis. Najbolj zastopani sta slovenščina in angleščina, precej pa tudi nemščina. Albanščina je testno prisotna le pri majhnem številu gesel.
Presis uporablja še manjši pomožni slovar, ki tukaj ni vključen.