Področja:
splošno
Jeziki:
slovenščina, albanščina, nemščina, angleščina
Spremenjen:
Število gesel:
89415

Amebisov slovar sopomenk je narejen iz slovarja, ki ga uporablja strojni prevajalnik Presis. Najbolj zastopani sta slovenščina in angleščina, precej pa tudi nemščina. Albanščina je testno prisotna le pri majhnem številu gesel.
Različni pomeni so pri naštevanju ločeni s podpičji.