Področja:
imunologija, mikrobiologija
Jeziki:
slovenščina
Spremenjen:
3.4.2018 9:41:18
Število gesel:
4771

Mikrobiološki slovar (3. izdaja)
 
© 2013–  Slovensko mikrobiološko društvo
 
Avtor: Terminološka komisija Slovenskega mikrobiološkega društva (TK SMD)
Uredniki: Darja Keše, Franc Viktor Nekrep
Člani TK SMD: Aleksa Cimerman, Janez Hacin, Darja Keše, France Megušar, Franc Viktor Nekrep, Ivan Toplak
Nekdanji člani TK SMD: Stanko Banič, Janez Batis, Ivanka Brglez, Aleksander Konjajev, Srečko Koren, Miklavž Kozak, Jože Lazar, Jernej Logar, Ivan Mahne, Jožica Marin, Primož Schauer, Andrej Steyer, Marjan Vozelj
Izdajatelj: Slovensko mikrobiološko društvo
Založnik: Amebis, d. o. o., Kamnik
Leto izida: 2013
 
ISSN 2350-4692
  
Predloge in pripombe pošljite na: franc.nekrep@gmail.com
 
Kratice:
 
ž
ženski spol
m
moški spol
s
srednji spol
gl.
glej
sin.
sinonim
prim.
primerjaj
nav. mn.
navadno množina
pog.
pogovorno
bakt.
bakteriologija
imun.
imunologija
mik.
mikologija
paraz.
parazitologija
proto.
protozoologija
vir.
virologija
lat.
latinsko
ang.
angleško
nem.
nemško
niz.
nizozemsko
slo.
slovensko
 
Viri spletne verzije:
0 Banič Stanko (ur.): Mikrobiološki slovar. Prva izdaja. Slovensko mikrobiološko društvo. Ljubljana 1994, 248 str.
0 Singleton, P and D. Sainsbury: Dictionary of Microbiology and Molecular Biology. 3rd edition. J. Wiley & sons Ltd., 2001, 895 pp.
 


 
Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem ali kako drugače, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic (copyrighta).

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.