anhalten verb
aretirati
držati se
izklopiti
izpuščati navzdol
obdržati se
onemogočati uporabo med obratovanjem
onemogočati
onemogočiti uporabo med obratovanjem
onemogočiti
onesposobiti obratovanje za krajši čas
onesposobiti za obratovanje
prenehati delovati
prenehati obratovati
spustiti navzdol
spuščati navzdol
trajati dolgo
ugasiti
ustaviti se
ustaviti vozilo
ustaviti
ustavljati se
ustavljati
vstaviti se
vzpodbujati k
zamrzniti
zapirati tesno
zapirati
zapreti
zaustaviti se
zaustaviti
zaustavljati
še naprej trajati

Vir: Nemško-slovenski slovar tehnike in naravoslovja - Tjaša Kuerpick

Komentiraj slovarski sestavek