brezobzirno

● samovoljno, grobo, surovo, nevljudno, zlonamerno, neolikano
● neprizanesljivo, neizprosno
● zlobno, ozkosrčno
● hladno
● netaktno
● neuvidevno


● nalašč, brez povoda, objestno, brez razloga, gospodovalno, ukazovalno, oblastno, brez ceremonij, nedostojanstveno
● povsem, skrajno, zelo, neusmiljeno, brez milosti
● drobnjakarsko, malenkostno
● brezčutno, brezsrčno, ravnodušno
● arogantno, naduto, ošabno, oholo
● neprikrito, opazno
● trdoglavo, z glavo skozi zid, trmasto
● nepopustljivo

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek