dobro

● primerno, ustrezno, solidno, pošteno, zadovoljivo, spodobno, trdno, čvrsto, posrečeno
● v redu, torej, OK, no, okej
● lepo, odlično, zanesljivo
● blaginja, blagor, korist, dobrobit
● spretno, vešče
● učinkovito, prepričljivo
● dodobra, temeljito
● koristno
● strogo
● tri


● umestno, ravno prav
● prav, zdrav
● preprosto, elegantno, brez težav, gladko, čedno
● nadarjeno, sposobno
● premišljeno, pretehtano
● natančno, podrobno, skrbno
● pravilno

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek