dobrosrčno

● dobrodušno, prijazno
● dobrohotno


● dobronamerno
● benevolentno, velikodušno

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek