izbrano

● okusno, prefinjeno, odlično, fino, z okusom
● ugledno
● uglajeno, olikano, omikano


● pazljivo, skrbno, lepo, čudovito
● drago, prestižno, luksuzno
● elegantno

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek