milo

● blago, nežno, lepo, prijetno, zmerno
● proseče, roteče
● ljubko
● prizanesljivo


● obzirno, pazljivo, prijazno, ljubeznivo
● elegantno, graciozno

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek