nadaljevati

● vztrajati, iti naprej, potovati naprej, ne nehati se, ne prenehati, ne prenehati se, ne nehati
● nadgraditi
● vztrajati pri
● zlagoma napredovati


● začeti
● slediti
● nadaljevati se, trajati
● ponovno se lotiti, spet začeti
● ostati
● prevzeti
● izpeljati

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek