nespametno

● nepremišljeno, neumno, bedasto, trapasto, nepreudarno, neinteligentno
● napačno, zgrešeno
● nerazumno


● smešno, zabito, idiotsko, butasto, lahkomiselno

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek