oblastno

● ukazovalno, samovoljno, gospodovalno, šefovsko, samopašno, despotsko

● samodržno, grobo, surovo, brezobzirno, tiransko, diktatorsko, avtokratsko, arogantno

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek