oholo

● vzvišeno, prevzetno, visokostno, visoko
● arogantno, naduto, ošabno


● brezobzirno

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek