ošabno

● naduto, domišljavo, arogantno, prevzetno, vzvišeno, oholo

● prezirljivo, zaničljivo, brezobzirno, pretenciozno, nečimrno

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek