prijazno

● ljubeznivo, prisrčno, prijetno, toplo, vljudno, prijateljsko, priljudno, dobrovoljno, lepo, sladko
● dobrodušno, dobrosrčno


● veselo, družabno, zabavno, vedro, blago, milo, z navdušenjem, velikodušno, gostoljubno
● dobronamerno
● obzirno, uvidevno
● pozorno

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek