ubesediti

● izraziti
● elegantno oblikovati, lepo oblikovati
● izraziti z besedami, verbalizirati


● artikulirati, razločno izgovarjati, razločno izgovoriti, jasno povedati

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek