veselo

● vedro, razigrano, prešerno, dobre volje, srečno, zadovoljno, zabavno, družabno, samozadovoljno, sproščeno
● radostno


● živahno, prijazno, prisrčno, prijetno, ljubeznivo, dobrovoljno, škodoželjno, privoščljivo, praznično
● navdušeno, vzneseno, zmagoslavno
● dobrodušno

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek