vzvišeno

● naduto, prevzetno, ošabno, visoko, prezirljivo, zaničljivo, oholo, visokostno, arogantno, napihnjeno, domišljavo
● sublimno, sublimnost, vzvišenost
● superiorno
● pompozno


● predrzno
● izjemnost, čudovitost, izjemno, prelestno, prečudovito
● pokroviteljsko, podcenjevalno
● ravnodušno, hladno
● zadržano, rezervirano

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek