preveč elegantno obleči

● preveč elegantno obleči se, preveč svečano obleči se, preveč svečano obleči

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek