samozavestno hoditi

● sprehajati se, ležerno hoditi, elegantno sprehajati se

● hoditi zibaje se v bokih

Vir: Sopomenke 1.0 - Slovar sopomenk sodobne slovenščine - Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani

Komentiraj slovarski sestavek