ceiling sam.
1. strop
2. KOM najvišja stopnja, skrajna zgornja meja

ceiling price KOM najvišja cena
ceiling of profits omejevanje dobička
ceiling rate MON zgornja intervencijska točka deviznega tečaja
ceilings at zero duty KOM, DAVČ zgornja meja carinske stopnje "prosto"

price ceiling plafon cen, najvišje dovoljene/dosegljive cene
Community ceilings KOM, DAVČ, EV zgornja meja (carinskih) preferencialov v Evropski zvezi/uniji
wage ceiling DEL dovoljena zgornja meja najvišjih plač delavcev

break the glass ceiling DEL premagati družbene predsodke glede napredovanja žensk na vodilne položaje, prodreti v sam vrh poslovnega sveta v karieri žensk
fix a ceiling to the budget določiti zgornjo mejo proračunskih sredstev
come up against the glass ceiling; hit the glass ceiling DEL doseči v karieri največ, kar je možno za žensko; naleteti na nepremostljive ovire za nadaljnje napredovanje ženske v poslovnem svetuVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek