fine
I. sam. JUR globa, denarna kazen
II. prid. fin, odličen, lep, čist
III. prisl. nežno, rahlo, na najnižjo mero
We are cutting our margins very fine. KOM Maržo izračunavamo zelo natančno.
IV. gl. JUR kaznovati z denarno kaznijo, naložiti globo, plačati globo

default fine KOM zamudna kazen
on-the-spot fine JUR mandatna kazen
parking fine JUR globa/kazen za nepravilno parkiranje

fine bank bill BANČ od prvorazredne banke akceptirana/avalirana menica
fine gold TEH čisto zlato
fine paper BANČ, FIN, kr. fp prvorazredni vrednostni papir; menica ali ček, ki jo/ga je indosirala/akceptirala prvorazredna banka
fine pencil TEH trd svinčnik
fine print KOM drobni tisk v drobnem tisku navedeni prodajni/garancijski pogoji
fine rate (of interest) BANČ najugodnejša obrestna mera za kratkoročne vrednostne papirje ali posojila največjim in najboljšim komitentom
fine trade bill prvorazredna menica ki jo je banka akceptirala za zavarovanje posojila

extra fine quality KOM odlična/najboljša kakovost

finest quality KOM najboljša kakovost, kakovost 1A

be fined JUR plačati globo, plačati denarno kazenVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek