print
I. sam. tisk, tiskanje, tiskovina
II. gl.
1. tiskati, natisniti, dati v tisk
2. pisati s tiskanimi črkami
Please print your name and address on the top of the form. Na vrhu obrazca napišite ime in naslov s tiskanimi črkami.

blue prints TEH transparente kopije, tehnična dokumentacija, načrti
contact print fotokopija
daily prints DRUŽB, AM dnevno časopisje
fine/small print KOM pog. drobni tisk v drobnem tisku navedeni prodajni/garancijski pogoji
total print run DRUŽB celotna naklada npr. časopisa

in print še na voljo knjiga pri založniku
out of print razprodan knjiga

print out RAČ natisniti, izpisati na tiskalniku

printed circuit board TEH, kr. PCB tiskano vezje, kartica tiskanega vezja
printed form (tiskan) obrazec
printed matter/papers tiskovina
printed publications objavljena (avtorska) dela PAT kar je že bilo objavljeno (v tisku)
printed stationary tiskovine, tiskani obrazci

printing block kliše
printing plant/works tiskarnaVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek