small prid., kr. S majhen

small ads/adverts/advertisements KOM mali oglasi
small business EKON, AM malo/drobno gospodarstvo, srednje velika in majhna podjetja npr. do 500 zaposlenih ali 200.000 dolarjev prometa letno
small car market KOM trg malih avtomobilov
small cattle AGR drobnica
small change/coins MON drobiž, kovanci
small claim JUR manjši tožbeni zahtevek R-KNJ manjša terjatev
small company JUR, BR majhna družba do 50 zaposlenih in 1,4 mio funtov prometa
small craft TRANS ladjevje majhnih ladij
small craft undertaking EKON rokodelska/obrtna delavnica, majhna obratovalnica
small denomination notes MON bankovci majhnih vrednosti
small/small-scale enterprise EKON majhen posel, majhno podjetje, obratovalnica
small farm/holding AGR, JUR, BR majhna kmetija od 0,5 do 20 ha
small firm employment subsidies EKON, BR državna subvencija za zaposlovanje v malem gospodarstvu
small firm loan guarantee scheme FIN program državnega poroštva za srednjeročna posojila (do 100.000 funtov) malim podjetjem do 200 zaposlenih
small-gift relief DAVČ, BR oprostitev davka za darila manjše vrednosti do 1000 funtov
small holder AGR, JUR mali posestnik/kmet BORZ majhen delničar
small-income allowance DAVČ oprostitev davka za zavezance z nizkimi dohodki
small(-scale) industry EKON drobno/malo gospodarstvo
small investor BORZ posameznik, ki vlaga manjše vsote v nakup delnic
small-lot producer EKON, TEH maloserijski proizvajalec, obrat/podjetje za maloserijsko proizvodnjo
small and medium(-sized) enterprises EKON, kr. SME majhna in srednje velika podjetja
small money MON, KOM drobiž
small print KOM pog. drobni tisk v drobnem tisku navedeni prodajni/garancijski pogoji
small-scale business/trade EKON malo/drobno gospodarstvo, trgovina na drobno in obrt
small-service business EKON drobna (storitvena) obrt
small tools TEH ročno orodje FIN drobni inventar
small tools issue note ORG, FIN oddajnica/izdajnica drobnega inventarja
small trade EKON obrt
small trader EKON mali trgovec/podjetnik
small-wares KOM drobna galanterija, drobnogalanterijsko blago

live in small ways DRUŽB živeti v skromnih razmerah

of small means (ki razpolaga) z majhnimi/skromnimi sredstvi
on a small-scale v malem, v manjšem obseguVir: Veliki angleško-slovenski (moderni) poslovni slovar - Lidija Šega

Komentiraj slovarski sestavek