-ígrsko [-iːˈgərskɔ]

−◡◡
nigrsko, tigrsko

Vir: Amebisov slovar rim - Amebis, d. o. o., Kamnik