podátkovna zbírka -e -e ž

1. sistematično zbrani in organizirani podatki, namenjeni poizvedovanju; sin. zbirka podatkov (1)
2. v elektronski obliki shranjeni podatki, namenjeni poizvedovanju, npr. besedilna zbirka, numerična zbirka, zbirka z besedili; sin. zbirka podatkov (2), računalniška podatkovna zbirka, računalniška zbirka podatkov, baza podatkov; prim. banka podatkov

Vir: Bibliotekarski terminološki slovar - Ivan Kanič, Zvonka Leder, Majda Ujčič, Polona Vilar, Gorazd Vodeb