poizvedovánje -a s (krat. IR) sistematično raziskovanje v za to pripravljenih informacijskih virih zaradi odkrivanja, izbiranja in pridobivanja podatkov, zapisov iz teh virov, npr. poizvedovanje v javnem računalniškem katalogu, podatkovni zbirki, virih na internetu; prim. iskanje, poizvedba (1), iskanje podatkovVir: Bibliotekarski terminološki slovar - Ivan Kanič, Zvonka Leder, Majda Ujčič, Polona Vilar, Gorazd Vodeb

Komentiraj slovarski sestavek