víki -ja m (ang. Wiki) spletna publikacija, pri kateri uredniška politika vsakomur omogoča ustvarjanje in urejanje prispevkov, vsebina je prosto dostopna, prav tako ponovna uporaba in kopiranje; sin. hitre strani, wikiVir: Bibliotekarski terminološki slovar - Ivan Kanič, Zvonka Leder, Majda Ujčič, Polona Vilar, Gorazd Vodeb

Komentiraj slovarski sestavek