vzporédna izdája -e -e ž vsaka od izdaj istega dela, ki je izšlo istočasno na različnih medijih, kot tiskana in elektronska izdaja; sin. izdaja na drugem medijuVir: Bibliotekarski terminološki slovar - Ivan Kanič, Zvonka Leder, Majda Ujčič, Polona Vilar, Gorazd Vodeb

Komentiraj slovarski sestavek