közzétételek a bankok és hasonló pénzügyi intézmények pénzügyi kimutatásaiban (Madžarsko)

Področje: Accounting


Nemško: Angaben im Abschluss von Banken und ähnlichen Finanzinstitutionen
Angleško: disclosures in the financial statements of banks and similar financial institutions
Irsko: nochtadh i ráitis airgeadais ó bhainc agus ó institiúidí airgeadais comhchosúla
Malteško: divulgazzjonijiet fir-rapporti finanzjarji tal-banek u istituzzjonijiet finanzjarji simili
Poljsko: ujawnianie informacji w sprawozdaniach finansowych banków i podobnych instytucji finansowych
Romunsko: informații prezentate în situațiile financiare ale băncilor și ale instituțiilor financiare similare

Vir: IATE - European Union, 2016

Komentiraj slovarski sestavek