naklonski zdrs (dip–slip) zdrs krovnine po nagnjeni talnini relativno navzdol pod vplivom vodoravnega natega kamnin (normalni zdrs) ali relativno navzgor pod vplivom vodoravnega stiska kamnin (reverzni zdrs); razlikujemo položni (pod majhnim kotom, običajno manj od 45°) in strmi (pod velikim kotom, običajno 45° do 90°) zdrs; položni normalni zdrs imenujemo tudi razriv, položni reverzni zdrs pa nariv

Vir: Inženirsko seizmološki terminološki slovar - dr. Janez K. Lapajne, uredili: Martina Čarman, Andrej Gosar, Barbara Šket Motnikar, Mladen Živčić