Brucélla [brucéla] sl.  brucela; bakterijski rod, ki vsebuje po Gramu negativne, negibljive kokoidne ali paličaste celice; obligatno aeroben heterotrof; v rod sodi 6 vrst, ki so obligatni paraziti živali (koza, ovca, svinja, pes) in človeka; povzročajo brucelozo. Tipska vrsta je B. meliténsisVir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo

Komentiraj slovarski sestavek