Sárcina [sarcína] sl.  sarcina; rod kemoorganotrofnih, anaerobnih, po Gramu pozitivnih, negibljivih oblastih bakterij, ki se pojavljajo v paketih po osem ali več celic. Nimajo pigmenta in ne katalaze. Tipska vrsta je S.ventrículi, ki jo izoliramo iz želodca človeka in nekaterih živali, pa tudi iz tal, blata in rastlinskih semen; S. máxima je bila izolirana s površine zrnja (ovsa, riža, rži), pa tudi iz poljske in vrtne zemlje in iz konjskega gnoja.  Vir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo

Komentiraj slovarski sestavek