rótavírus -a m, nav. mn.  skupina reovirusov, ki povzročajo okužbe prebavil pri živalih (prašičih, govedi itd.) in človeku. So najpomembnejši povzročitelji virusnih gastroenteritisov pri majhnih otrocih.  

Vir: Mikrobiološki slovar - Slovensko mikrobiološko društvo