bókast in bôkast -a -o prid. (ọ̄; óredko 

  1. 1. obokan: bokast strop
  2. 2. knjiž. ki ima široke boke: bokasta ladja

Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek