bolščáti -ím [u̯šnedov., bólšči; bólščal (á í) nepremično, topo gledati: bolščati izpod čela; bolščal je vanjo s pijanimi očmi; nepremično leži in bolšči v strop; topo bolščati predse / oči mu krvavo bolščijo

bolščèč -éča -e: mož z bolščečimi očmi
 
med. bolščeči bolnik bolnik z izbuljenimi očmi

Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek