deščén -a -o [dəšprid. (ẹ̑) narejen iz desk: deščen pod, strop; deščena koliba, streha; deščena vrata

Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek