prekínjati -am nedov. (í) 

  1. 1. delati, povzročati, da kaj preneha
    1. a) delovati: električni tok prekinja avtomat / prekinjati telefonske zveze
    2. b) obstajati, trajati: prekinjati molk, tišino / ne prekinjaj prijateljstva z njim
    3. c) navadno s prislovnim določilom za določen čas biti, potekati: burja tu večkrat prekinja promet; govor je prekinjalo ploskanje
  2. 2. večkrat za določen čas česa ne nadaljevati: delo, petje pogosto prekinjajo; pouk so prekinjali tudi za več let
  3. 3. povzročati, da kdo česa ne pove do konca: prekinjati predavatelja / oprostite, da vas prekinjam
  4. 4. delati presledek, presledke v čem strnjenem: prekinjati črto / morsko gladino so prekinjale plitvine

prekínjan -a -o: enakomerno prekinjani glasovi

Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek