tolkálec -lca [u̯k-lctudiu̯k-u̯c(ȃ) kdor igra na tolkalo: tolkalci in pihalci

Vir: Slovar slovenskega knjižnega jezika - SAZU in ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša in avtorji

Komentiraj slovarski sestavek