eksonim: Bolonja

Besedne oblike:
rodilnik: Bolonje
pridevnik: bolonjski

Izvirno ime:
izvirno ime: Bologna
jezik izvirnega imena: italijanski

Prevodi eksonima:

angl.: enako originalnemu imenu
fran.: Bologne
nem.: enako originalnemu imenu
špan.: Bolonia
rus.: Bolon'ja
ital.: izvirno ime
hrv.: enako originalnemu imenu
madž.: enako originalnemu imenu

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: naselje
celina, ocean: Evropa
država, morje: Italija
zemljepisna širina: 44° 29' 37" S
zemljepisna dolžina: 11° 20' 19" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevzeto in prilagojeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nepriporočljiva ali nepotrebna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Bolonja
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime naselja verjetno izhaja iz gelskega izraza bona v pomenu 'ustanovitev, utrdba', lahko pa tudi iz imena keltskega ljudstva Boji, ki je to območje zavzelo v 4. stoletju pr. n. št. Rimsko ime je bilo Bononia.
opombe: Z uvajanjem bolonjskega sistema študija se prepoznavnost tega eksonima povečuje.Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek