eksonim: Estremadura

Besedne oblike:
rodilnik: Estremadure
pridevnik: estremadurski

Izvirno ime:
izvirno ime: Extremadura
jezik izvirnega imena: španski

Prevodi eksonima:

angl.: enako originalnemu imenu
fran.: Extrémadure/Estrémadure
nem.: enako originalnemu imenu
špan.: izvirno ime
rus.: Estremadura
ital.: Estremadura
hrv.: Ektremadura
madž.: enako originalnemu imenu

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: upravna enota
celina, ocean: Evropa
država, morje: Španija
zemljepisna širina: 39° 12' 23" S
zemljepisna dolžina: 6° 7' 17" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: transkribirano ime, delno z domačimi končnicami
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Estremadura
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941): Estremadura
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Estremadura
Atlas 2000 (1997): Estremadura
Monde Neuf (2003): Estremadura
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Estremadura
Veliki atlas sveta (2005): Estremadura
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime upravne enote je nastalo po dejstvu, da je njeno ozemlje glede na središče države bolj oddaljeni strani reke Duero. Iz enakih razlogov se skoraj enako imenuje provinca na Portugalskem.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek