eksonim: Firence

Besedne oblike:
rodilnik: Firenc
pridevnik: firenški

Izvirno ime:
izvirno ime: Firenze
jezik izvirnega imena: italijanski

Prevodi eksonima:

angl.: Florence
fran.: Florence
nem.: Florence
špan.: Florence
rus.: Florence
ital.: Florence
hrv.: Florence
madž.: Florence

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: naselje
celina, ocean: Evropa
država, morje: Italija
zemljepisna širina: 43° 46' 16" S
zemljepisna dolžina: 11° 15' 19" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: transkribirano ime, delno z domačimi končnicami
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nujna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Florenca/Florensa
Orožnov šolski atlas (1902): Florenca
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Firence
Atlas 2000 (1997): Firence
Monde Neuf (2003): Firenca/Firence
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Firence
Veliki atlas sveta (2005): Firence
Drugo:

Razno:
etimologija: Sodobno italijansko ime se je razvilo iz staroitalijanskega imena Fiorenza, imenske različice v številnih tujih jezikih in tudi starinska slovenska oblika Florenca pa izhajajo iz rimskega imena Colonia Florentia, ki se je nanašalo bodisi na obilje cvetja bodisi na (razvojno) 'cvetočo' naselbino.
opombe:Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek