eksonim: Jeriho

Besedne oblike:
rodilnik: Jeriha
pridevnik: jerihonski

Izvirno ime:
izvirno ime: Yériho/Arīhā
jezik izvirnega imena: hebrejski/arabski

Prevodi eksonima:

angl.: Jericho
fran.: Jéricho
nem.: Jericho
špan.: Jericó
rus.: Jerihon
ital.: Gerico
hrv.: Jerihon
madž.: Jerikó

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: naselje/zgodovinsko naselje
celina, ocean: Azija
država, morje: Izrael
zemljepisna širina: 31° 52' 15" S
zemljepisna dolžina: 35° 26' 38" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: transliterirano ime s črkovnimi in diakritičnimi poenostavitvami
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim: Jeriha

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Jeriho
Atlas 2000 (1997): Jeriho
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Jeriho
Veliki atlas sveta (2005): Jeriho
Drugo: Jeriha

Razno:
etimologija: Ime naselja izhaja iz izraza yarēakh v pomenu 'luna, mesec' in se nanaša na mesečev kult, ki so ga tu gojili in izvajali.
opombe: V Slovenskem pravopisu (2001) je kraj poimenovan Jeriha!

Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek