eksonim: Kelmorajn

Besedne oblike:
rodilnik: Kelmorajna
pridevnik: kelmorajnhski

Izvirno ime:
izvirno ime: Köln
jezik izvirnega imena: nemški

Prevodi eksonima:

angl.: Cologne
fran.: Cologne
nem.: izvirno ime
špan.: Colonia
rus.: Kël'n
ital.: Colonia
hrv.: enako originalnemu imenu
madž.: enako originalnemu imenu

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: naselje
celina, ocean: Evropa
država, morje: Nemčija
zemljepisna širina: 50° 56' 0" S
zemljepisna dolžina: 6° 57' 0" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: tradicionalno podomačeno ime (z občutkom korena)
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: neprimerna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877):
Orožnov šolski atlas (1902):
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo: Kelmorajn

Razno:
etimologija: Slovensko ime je popačenka razširjenega imena Köln am Rhein, sodobno nemško ime Köln pa se je prek starejših imenskih različic Coellen, Cöllen, Cölln in Cöln razvilo iz latinskega Colonia Claudia Ara Agrippinensium.
opombe:

Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU