eksonim: Peking

Besedne oblike:
rodilnik: Pekinga
pridevnik: pekinški

Izvirno ime:
izvirno ime: Běijīng
jezik izvirnega imena: kitajski

Prevodi eksonima:

angl.: Beijing
fran.: Pékin/Beijing
nem.: Peking
špan.: Pekín
rus.: Pekin
ital.: Pechino
hrv.: Peking
madž.: Peking

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: naselje
celina, ocean: Azija
država, morje: Kitajska
zemljepisna širina: 39° 54' 16" S
zemljepisna dolžina: 116° 24' 29" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: prevzeto drugotno originalno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Peking
Orožnov šolski atlas (1902): Peking
De Agostinijev šolski atlas (1941): Peking
Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Peking
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Peking
Atlas 2000 (1997): Peking
Monde Neuf (2003): Peking
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Peking
Veliki atlas sveta (2005): Peking
Drugo:

Razno:
etimologija: Ime mesta je zloženka kitajskih besed běi v pomenu 'sever' in jīng v pomenu 'prestolnica, glavno mesto', pomeni torej 'Severna prestolnica'.
opombe: Peking je kitajsko glavno mesto neprekinjeno od leta 1421, z izjemo obdobja med letoma 1928 in 1949, ko je to vlogo imel Nanking, Peking pa se je takrat imenoval Peiping v pomenu 'Mesto miru', to ime pa je imel že med letoma 1368 in 1416. Marco Polo je njegovo ime zabeležil kot Cambaluc, kar je oblika zapisa takratnega imena Khanbalik v pomenu 'Kanovo mesto'.Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek