eksonim: Tenerifa

Besedne oblike:
rodilnik: Tenerife
pridevnik: tenerifski

Izvirno ime:
izvirno ime: Tenerife
jezik izvirnega imena: španski

Prevodi eksonima:

angl.: enako originalnemu imenu
fran.: Ténérife/Ténériffe
nem.: Teneriffa
špan.: izvirno ime
rus.: enako originalnemu imenu
ital.: enako originalnemu imenu
hrv.: enako originalnemu imenu
madž.: enako originalnemu imenu

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: otoška reliefna oblika
celina, ocean: Afrika
država, morje: Španija
zemljepisna širina: 28° 17' 30" S
zemljepisna dolžina: 16° 32' 47" Z

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: fonetično zapisan koren, slovenske končnice
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: manj priporočljiva raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Tenerifa
Orožnov šolski atlas (1902): Tenerifa
De Agostinijev šolski atlas (1941): Teneriffa
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996):
Atlas 2000 (1997):
Monde Neuf (2003):
Šolski atlas Mladinske knjige (2005):
Veliki atlas sveta (2005):
Drugo:

Razno:
etimologija: Otok je poimenovan po ognjeniku Pico de Tenerife (zloženka izrazov tene v pomenu 'gora' in ife v pomenu 'bel'), katerega prejšnje ime je bilo Chinerfe, njegov pomen pa ni znan.
opombe: Rimsko ime ognjenika je bilo Nivaria.Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

Komentiraj slovarski sestavek