eksonim: Zgornja Avstrija

Besedne oblike:
rodilnik: Zgornje Avstrije
pridevnik: zgornjeavstrijski

Izvirno ime:
izvirno ime: Oberösterreich
jezik izvirnega imena: nemški

Prevodi eksonima:

angl.: Upper Austria
fran.: Haute-Autriche
nem.: izvirno ime
špan.: Alta Austria
rus.: Verhnjaja Avstrija
ital.: Alta Austria
hrv.: Gornja Austrija
madž.: Felső-Ausztria

Temeljni geografski podatki:
pomenski tip: upravna enota
celina, ocean: Evropa
država, morje: Avstrija
zemljepisna širina: 48° 6' 31" S
zemljepisna dolžina: 13° 53' 16" V

Drugi atributi:
vrsta podomačenja: popolno prevedeno ime
status: nestandardiziran
priporočljivost rabe: nujna raba
alonim:

Viri:
Cigaletov Atlant (1869–1877): Gornja Avstrija
Orožnov šolski atlas (1902): Gorenje Avstrijsko
De Agostinijev šolski atlas (1941):
Medvedov Veliki atlas sveta (1972):
Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Zgornja Avstrija
Atlas 2000 (1997): Zgornja Avstrija
Monde Neuf (2003): Zgornja Avstrija
Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Zgornja Avstrija
Veliki atlas sveta (2005): Zgornja Avstrija
Drugo:

Razno:
etimologija: Avstrijska zvezna dežela je poimenovana po njeni gorvodni legi ob Donavi, zato je glede na dolvodno Spodnjo Avstrijo na višji nadmorski višini.
opombe:

Vir: Slovar slovenskih eksonimov - Drago Kladnik, Drago Perko, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU