ágens -a  snov, sila ali princip, ki lahko povzroči ali pospeši kako dogajanje  sin. gibalo;  prim. dejavnik

Proste zveze:
epileptogeni ~, patogeni ~, psihični ~;  

Stalne zveze:
hepatitis B brez ~a delta;  

Razložene stalne zveze:
~ delta → virus hepatitisa D;
alkilirajoči ~ alkilirajoča → snov;
biološki ~ katerikoli biološki dejavnik, ki vpliva na dogajanja v živi in neživi naravi;
Eatonov (M. D.) ~ star. Mycoplasma pneumoniae;
fizikalni ~ oblika ali način uporabe energije ali materialov pri pacientih (toplote, mraza, vode, pritiska, zvoka, elektromagnetnega sevanja in električnih tokov) sin. fizikalni dražljaj;
kemotaktični ~ molekula, ki se veže na receptor na membrani celice in sproži kemotakso;
lakrimogeni ~ → solzivec;
patogeni ~ vsak od fizikalnih, kemijskih, bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov, ki lahko povzroči bolezen;
prokinetični ~ učinkovina, ki spodbuja motiliteto gastrointestinalnega trakta (npr. metoklopramid, domperidon, cisaprid) in se uporablja pri refluksnem ezofagitisu, gastroparezi, obstipaciji sin. prokinetik, propulziv 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta