agnozíja -e ž  izguba sposobnosti za prepoznavanje poprej znanih stvari  sin. agnosia

Razložene stalne zveze:
avditorna ~ akustična → agnozija;
akustična ~ nezmožnost razumevanja pomena slišanih besed;
digitalna ~ nezmožnost spoznavanja in poimenovanja posameznih prstov;
kromatska ~ nezmožnost prepoznavanja barv;
optična ~ nezmožnost spoznavanja znanih predmetov in oseb z vidom sin. duševna slepota;
prstna ~ digitalna → agnozija;
prozopoafektivna ~ nesposobnost prepoznavanja čustvenega izraza na obrazu drugih oseb;
simbolična ~ nesposobnost prepoznati pomen simbola kot pri aleksiji, akalkuliji in amneziji;
taktilna ~ → astereognozija;
vizualna ~ optična → agnozija;
vizuospacialna ~ odsotnost stereoskopskega vida kljub normalnim očem 

Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta