anatomíja -e ž  veda, ki preučuje zgradbo živih bitij, zlasti človeka in živali  prim. morfologija

Razložene stalne zveze:
deskriptivna ~ sistemska → anatomija;
kirurška ~ ki obravnava podrobnosti, pomembne za kirurga;
komparativna ~ primerjalna → anatomija;
makroskopska ~ ki preučuje zgradbo telesa, vidno s prostim očesom;
mikroskopska ~ ki preučuje drobno zgradbo organov, vidno s svetlobnim mikroskopom sin. specialna histologija;
patološka ~ → patologija;
primerjalna ~ ki primerja zgradbo različnih živalskih vrst;
radiološka ~ preučevanje morfologije in zgradbe organov z rentgenskim in drugim slikanjem;
sistemska ~ ki opisuje telo po organskih sistemih;
topografska ~ ki opisuje zgradbo telesnih regij in medsebojno lego organov Vir: Slovenski medicinski slovar - Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Komentiraj slovarski sestavek